ลงทะเบียนออมสินรอบ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ผ่อนชำระนานสูงสุด 3 ปี (วงเงิน 50000 บาท)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ตอนต้นปี 2565 ใครที่ได้ติดตามธนาคารออมสินจะพบว่ามีการเปิดให้ลงทะเบียนออมสินรอบ 2 ออนไลน์ โดยอยู่ภายใต้ชื่อโครงการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ประกอบด้วยวงเงิน 10000 บาทสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และวงเงิน 50000 บาทสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ซึ่งวิธีลงทะเบียนออมสินรอบ 2 ก็ไม่ต่างอะไรจากรอบแรก เพียงแต่เข้าไปที่แอพ ออมสินหรือ www.gsb.or.th  ลงะเบียนออมสิน 50000 

โดยโครงการลงทะเบียนออมสินรอบ 2 ปี 2022 วงเงิน 50000 บาทนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน และระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 3 ปี เหมือนรอบแรกทุกประการ อย่างไรก็ตาม ท่านที่สมัครรอบแรกอาจเป็นไปได้ว่าจะสามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์ดังกล่าวรอบ 2 ได้ หรือสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบที่ 2 ก็เป็นไปได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ

ลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2022 ใช้บุคคลค้ำประกันไหม?

ใครที่ได้ติดตามสินเชื่อเสริมพลังฐานรากล่าสุดเมื่อตอนต้นปี 2022 นี้ พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนออมสินหรือสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์เสริมพลังฐานรากว่าตนเองสามารถสมัครได้ ก็ขอแสดงความยินดีด้วย ทว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่หลายคนอยากรู้คือการลงทะเบียนออมสินดังกล่าวจำเป็นต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกันหรือไม่อย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว โครงการลงทะเบียนออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากแบ่งออกเป็น 2 ประเภทสำหรับผู้มีรายได้อิสระและผู้มีรายได้ประจำ ในส่วนของผู้มีรายได้อิสระจะกู้ได้ 10000 บาท โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือสินทรัพย์ค้ำประกัน และวงเงินกู้ 50000 บาทสำหรับผู้มีรายได้ประจำซึ่งไม่ต้องใช้บุคคลหรือสินทรัพย์ค้ำประกันเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มีรายได้อิสระต้องการวงเงินเพิ่มเป็น 50000 จำเป็นต้องใช้บุคคลหรือสินทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม ทั้งนี้หากสงสัยว่าสินเชื่อเสริมพลังฐานรากกี่วันอนุมัติ ก็ตอบได้เลยว่าไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ อีกทั้งสินเชื่อเสริมพลังฐานรากคุณสมบัติของคนที่สมัครก็ไม่ได้เยอะหรือซับซ้อนเกินไป

วิธีลงทะเบียนออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน 2565 ผ่านเว็บไซต์ออมสิน

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 2565 หรือวิธีลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 2565 ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินมีขั้นตอนง่าย ๆ เริ่มจากให้เราเข้าไปที่ www.gsb.or.th เลือกเมนู “ผู้มีอาชีพอิสระ/ผู้มีรายได้ประจำ” จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วรอนัดหมายขสกธนาคารทาง SMS พร้อมทั้งเตรียมเอกสารเพื่อทำสัญญาลงทะเบียนออมสิน โดยเอกสารหลัก ๆ ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัญชีเงินฝากออมสิน หลักฐานการได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และเอกสารแสดงการชำระหนี้ (ถ้ามี) เมื่อได้รับ SMS แล้ว ให้เราติดต่อธนาคารตามวัน เวลา ที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการทำสัญญา ธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเราภายใน 3 วัน และเราก็สามารถถอนเงินมาใช้จ่ายได้เลย

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย