รวม 2 สินเชื่อบ้าน ธ.อ.ส. ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชน 2565

สำหรับคนที่ต้องการกู้ ธ.อ.ส. หรือก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก็คงมีคำถามว่าจะสามารถขอสินเชื่อ ธอส. จากนโยบายรัฐได้ในโครงการใดบ้าง แล้วเราจะมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ หรือเข้าข่ายการกู้เงิน ธ.อ.ส. ดังกล่างหรือไม่ อย่างไร ไปดูกันเลย

 • กู้ ธ.อ.ส. โครงการบ้านเอื้ออาทร

เป็นโครงการจากภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยในกับประชาชน ช่วยให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีรายได้น้อย

การกู้ ธ.อ.ส.ผ่านสินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่ากับโครงการบ้านเอื้ออาทรจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • ธนาคารสามารถอนุมัติวงเงินกู้ได้เต็ม 100% ของราคาซื้อขายตามจริง
 • ผู้ที่สามารถยื่นขอ กู้บ้าน ธอส ได้จะต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีเท่านั้นซึ่งเป็นอายุของผู้กู้หลัก และสามารถผ่อนได้จนถึงอายุ 65 ปี โดยหากมีคนกู้ร่วมด้วยก็จะถืออายุของคนที่กู้ร่วมด้วยที่อายุน้อยที่สุดเป็นหลักนั้นเอง
 • ทั้งนี้สำหรับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ ธอส. จะยังคงมีการปรับเปลี่ยนอยู่อย่างต่อเนื่อง ควรจะเข่ไปตรวจสอบเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอีกครั้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อโครงการบ้านเอื้ออาทรจะต้องจองสิทธิที่การเคหะแห่งชาติเท่านั้น โดยสามารถเข้าไปดูแบบบ้านรวมทั้งสถานที่ตั้งโครงการ www.nha.co.th

 • กู้ ธ.อ.ส. โครงการบ้านล้านหลัง

ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังนี้ มุ่งเน้นเพื่อผู้ที่มีรายได้น้อยต้องการมีที่อยู่อาศัย โดยกำหนดเวลาในการดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ยื่นคำขอเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 จนกระทั่งสิ้นสุดลงถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

การกับโครงการบ้านล้านหลังจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • ใช้เงินกู้ ธอสเพื่อซื้อหรือใช้ในการปลูกสร้างบ้าน หรือห้องชุด หรือเพื่อซื้อเฉพาะที่ดินร่วมด้วย
 • สามารถขอสินเชื่อ ธอสเพื่อนำไปใช้สำหรับซื้อเฉพาะอุปกรณ์ วัสดุ ที่นำไปใช้สำหรับก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ถือเป็นประโยชน์ต่อที่อยู่อาศัยได้ โดยผู้กู้จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ห้องชุด
 • ธนาคารจะปล่อยวงเงินสินเชื่อเงินสดทันใจโครงการบ้านล้านหลังสูงสุด 1.2 ล้านบาท 
 • ให้ระยะเวลาในการผ่อนชำระธอส สินเชื่อต่อสัญญาต่อรายอย่างน้อย 7 ปี และสูงสุดได้ 40 ปี โดยที่อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • หากผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยกู้ ธ.อ.ส. สำหรับ 5 ปีแรกจะได้รับดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี แต่หากผู้กู้มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยช่วง 3 ปีแรกคงที่ 3% ต่อปี
 • นอกจากนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์กู้ ธ.อ.ส.เพิ่มเติมกรณีมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท โดยจะฟรีค่าธรรมเนียมในการรับเงินด่วนฉุกเฉิน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้,ค่าประเมินราคาหลักประกัน,ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม,ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย