ลงทะเบียนเราชนะรอบใหม่ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง เราชนะรอบใหม่เงินเข้าวันไหน 2021 (2564)

เมื่อพูดถึงมาตรการเยียวยาจากทางรัฐบาล “เราชนะ” เป็นอีกมาตรการที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนหลายครั้งเพื่อเก็บตกผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ แต่ถึงจะเปิดให้ลงทะเบียนกันมาหลายครั้งก็ตาม แต่ก็ยังมีบางคนที่มีคำถามมากมาย ทั้งเรื่องลงทะเบียนเราชนะรอบใหม่ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง เราชนะรอบใหม่เงินเข้าวันไหน วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะและเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ เป็นอย่างไร เพื่อให้เข้าใจอย่างที่สุด เรามีมาบอก

เราชนะรอบใหม่เงินเข้าวันไหน เราชนะรอบใหม่ใครได้บ้าง? 2021 (2564)

อย่างที่ทราบกันดีว่ามีการขยายเวลาเราชนะให้ลงทะเบียนกันมาถึงรอบที่ 3 แล้ว แต่เรื่องเงินก็คงมีหลายคนอยากรู้ว่าเงินเข้าวันไหน ซึ่งจะได้รับเงิน 2 งวด แบ่งออกเป็นวันที่

  • งวดแรก 21 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
  • งวดสอง 28 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

จะเห็นได้ว่าเป็นวันศุกร์เช่นเดียวกับที่ได้ให้ไปก่อนหน้า 7,000 บาท แต่รอบนี้เพิ่ม 2,000 บาท รวมเป็น 9,000 บาท ซึ่งเราชนะรอบ 3 นี้ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นผู้ที่มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ไม่ได้เป็นลูกจ้าง พนักงานที่ได้รับเงินจากรัฐบาล หรือข้าราชการ ไม่ได้รับเงินบำนาญ มีเงินในบัญชีธนาคารรวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท จึงมีผ่านลงทะเบียนรอบใหม่เราชนได้สบาย ๆ แถมไม่ต้องไปกู้เงินด่วนออนไลน์ด้วย

ลงทะเบียนเราชนะรอบใหม่วันไหน? 2564 (2021)

สำหรับใครที่อยากรู้ว่าลงทะเบียนมาตรการเยียวยาเราชนะรอบใหม่ต้องลงทะเบียนไหม ขออธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียดเลยว่าได้เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่เดือน ก.พ. 64 จนถึงเดือน มี.ค. 64 ซึ่งมีรายละเอียดได้แก่

  • ลงทะเบียนรอบแรก 15 – 21 ก.พ. 64 เช็คสิทธิ์เราชนะรอบใหม่ได้ในวันที่ 4 มี.ค. 64 เป็นต้นไป
  • ลงทะเบียนเราชนะรอบใหม่ครั้งที่สอง 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 64 เช็คสิทธิ์ได้ในวันที่ 15 มี.ค. 64 เป็นต้นไป
  • ลงทะเบียนรอบสาม 8 – 26 มี.ค. 64 เช็คสิทธิ์การใช้บริการได้ในวันที่ 5 เม.ย. 64 เป็นต้นไป
  • ลงทะเบียนรอบสี่ 27 มี.ค. – 9 เม.ย. 64 เช็คสิทธิ์ได้ในวันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นต้นไป

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะสามารถตรวจสอบผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วเลือกเราชนะตรวจสอบสิทธิ์บัตรประชาชน จากนั้นก็กรอกหมายเลข 13 หลักลงไป ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด แล้วกดปุ่มตรวจสบสถานะ ระบบก็จะปรากฎผลลัพธ์ออกมาว่าผ่านหรือไม่ หรืออีกช่องทางสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ไหน ๆ ก็มีเราชนะลงทะเบียนรอบใหม่เป็นรอบที่ 3 แล้ว หลายคนอาจรอคอยเราชนะรอบ 4 จนอยากรู้ว่าจะมีมาอีกเมื่อไหร่ ต้องทำความเข้าใจเลยว่ายังไม่มีแนวโน้มออกมา แต่ก็มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอื่นช่วยอยู่ไม่น้อย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสินเชื่อนอกระบบ เช่น ม.33 เรารักกัน, คนละครึ่ง, เราไม่ทิ้งกัน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ