เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีบริษัทโอนเงิน
ขอสมัครทันที

ทำอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ 2565?

การเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบหรือหนี้นอกระบบล้วนแล้วแต่มาจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราทั้งสิ้น โดยพฤติกรรมหลัก ๆ ที่ทำให้เป็นหนี้เงินกู้นอกระบบ ได้แก่ 1. การใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดเพียง เนื่องจากมีความสบาย 2. การรูดบัตรเกินวงเงินก็จะทำให้เสียดอกเบี้ยมากกว่าปกติ 3. ติดของแบรนด์เนม เห็นคนอื่นมี ก็อยากมีบ้าง 4. เมื่อถึงคราวกำหนดชำระ ชำระเงินไม่ตรงเวลา 5. มีการชำระยอดขั้นต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดดอกเบี้ยเป็นเงาตามตัว และนำไปสู่ภาระหนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจากสาเหตุข้างต้นแล้ว ยังมีเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้ต้องไปกู้เงินนอกระบบ หรือใช้บริการสินเชื่อเงินสดทันใจจากเงินนอกระบบ ซึ่งวิธีแก้ไจไม่ให้เป็นหนี้นอกระบบ คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ดังที่กล่าวไปข้างต้น หรือพูดง่าย ๆ คือควรมีวินัยทางการเงิน ใช้เงินให้น้อยกว่าที่หามาได้ และพยายามอย่าจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำเพราะจะทำให้ต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อีกทั้ง ปี 2565 (2022) วิกฤติก็ยังไม่คลี่คลาย หากเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบอาจจะลำบากเอาได้

ศูนย์ดำรงธรรม พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ

ด้วยความที่เป็นบริการเงินกู้ ง่าย ๆ นวมถึงเป็นบริการที่ยืมเงินด่วนได้จริง ส่งผลให้บริการเงินด่วนนอกระบบโอนเข้าบัญชีหรือแหล่งเงินกู้นอกระบบกลายเป็นที่พึ่งพาของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่ำตามต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ เนื่องจากการที่คนเหล่านี้จะเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารได้ดูจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรด้วยเงื่อนไขและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละธนาคาร

ดังนั้น ชาวบ้านตาดำ ๆ จึงต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบหรือบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริง รวมทั้งเงินกู้นอกระบบออนไลน์จากกลุ่มนายทุนที่ไม่หวังดีและเอารัดเอาเปรียบ นำมาสู่การทวงหนี้ที่โหดร้าย เช่น ทำลายข้าวของ ทำร้ายร่างการ หรือขู่ฆ่า เป็นต้น ทั้งนี้ท่านที่ได้รับผลกระทบจากการกู้ยืมเงินนอกระบบหรือเงินด่วนนอกระบบเหล่านี้ ท่านสามารถร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้ โดยทางเจ้าหน้าที่จะมีคำแนะนำรวมถึงวิธีแก้ไขที่ท่านพอจะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อคลี่คลายปัญหาเงินกู้นอกระบบด้

ระวัง! ภัยจากแอพยืมเงินออนไลน์ เงินกู้นอกระบบ

การจะกู้เงินในสมัยนี้ (2022) อาจจะต้องละเอียดหน่อย เพราะมีคนที่คอยหวังผลประโยชน์หรือมิจฉาชีพคอยสร้างแอปยืมเงินออนไลน์ แล้วโฆษณาว่าเป็นเงินกู้ได้จริงหรือเงินนอกระบบได้จริงมาล่อตาล่อใจให้เราตกเป็นเหยื่อ หรือแหล่งเงินกู้นอกระบบบางที่สร้างแอพแล้วเปรยว่าให้บริการเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญาแต่กลับให้เราโอนค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการบางส่วนไปก่อน ดังนี้แล้วให้เราฟันธงได้เลยว่าแอพปล่อยเงินกู้เหล่านี้เป็นเงินกู้นอกระบบที่หลอกลวง คุณสมบัติที่กู่ขึ้นมาว่าเป็นบริการเงินด่วนนอกระบบปล่อยจริงหรือเงินกู้ด่วนได้จริงกลายเป็นคำโกหกสิ้นดี อย่างไรก็ตาม ภูมิคุ้มกันป้องกันอันตรายจากแอพยืมเงินออนไลน์ คือ อย่าโลภ เพราะไม่มีอะไรดี ๆ ที่เราจะได้มาฟรี ๆ หากได้ยินบริการที่ฟังดูเกินจริง ก็ให้ตรวจสอบให้ดีก่อนจึงค่อยตัดสินใจอีกครั้ง หรือไม่ก็ไปยืมเงินธนาคารเลยจะดีมาก