ข่าวดี! ผู้ที่กู้เงินออมสินปรับโครงสร้างหนี้ได้ทันใจ ผ่อนสบาย ไม่เสียประวัติ 2565

นับว่าสถานการณ์วิกฤตเศรษกิจในปัจจุบันมีความย่ำแย่เป็นอย่างมาก หลายคนต้องตกงาน ขาดรายได้ หรือบางคนเป้นหนี้นอกระบบ หนี้ซ้อนหนี้ เกิดปัญหามากมาย อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่ทำให้ใครหลายคนได้รับผลกระทบกับเป็นวงกว้างกันอย่างถ้วนหน้า อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายช่องทาง โดยหนึ่งในมาตรการเพื่อเยียวยาประชาชนในเรื่องค่าใช้จ่ายก็คือ ให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้า อย่างสินเชื่อของธนาคารออมสินเอง ก็ได้เพิ่มมาตรการเพื่อให้ผู้กู้เงินออมสินสามารถมีการผ่อนชำระได้นานขึ้น ดอกเบี้ยต่ำลง ไม่ปรับดอกเบี้ยเงินกู้ออมสินเพิ่ม โดยเป็นช่วงที่ผู้สมัครยืมเงินธนาคารออมสินให้ลงทะเบียนกู้ฉุกเฉินออมสินได้ โดยจะต้องเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ในระยะเวลาตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 จนกระทั่ง 31 ธันวาคม 2565

  อย่างไรก็ตาม ผู้กู้เงินออมสินสามารถปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะที่ได้มีหนี้กับทางธนาคารออมสินเท่านั้น และเงินกู้ยืมออมสินจะสามารถเป็นสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์อื่น ๆ ก็ได้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  • ผู้กู้เงินกับออมสินขอยื่นการปรับโครงสร้างหนี้ได้ทั้งหมดที่เคยได้กู้เงินฉแุกเฉินธนาคาร เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อเคหะ ฯลฯ
  • เคยกู้ออนไลน์ธนาคารออมสินก็สามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เช่นกัน
 • เป็นสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ ตัวอย่างเช่น หนี้จากบัตรเครดิต มีหนี้จากบัตรกดเงินสด เป็นต้น แต่กำหนดว่าผู้กู้ธนาคารออมสินจะต้องเป็นหนี้ที่มาจากธนาคารออมสินเองเท่านั้น

ลักษณะการปรับโครงสร้างหนี้

 • กรณีสินเชื่อบ้าน จะมีการปรับดอกเบี้ยที่ไม่ให้มีเพิ่มขึ้นจากเดิม
 • กรณีสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน ธนาคารออมสินจะกำหนดดอกเบี้ยไม่ให้เกิน MRR นอกจากนี้ยังมีโครงการพักชําระหนี้ออมสินให้อีกด้วย

ข้อดีเมื่อได้รับการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารออมสิน

 • ผู้ที่ได้รับมาตรการช่วยเหลือจะไม่เสียประวัติในเรื่องข้อมูลเครดิต ไม่มีการติดแบล็คลิส หรือขึ้นบัญชีดำแต่อย่างใด
 • ช่วยให้ผู้ที่กู้เงินผ่านธนาคารหรือกู้เงินออมสินลดภาระค่าใช้จ่าย ลดหนี้สินได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นการแบ่งเบาภาระทั้งค่างวดแต่ละเดือนออกไป ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น
 • ไม่ว่าจะเคยสมัครสินเชื่อออมสิน10000บาท หรือจะวงเงินเท่าไรก็ตาม ที่เคยได้เงินกู้ออมสินก็สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ทุกคน
 • ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับ เรียกได้ว่าเข้าร่วมโครงการนี้ได้แบบฟรี แถมได้รวมหนี้อีกด้วย
 • แม้ว่าผู้ที่รับเงินฉุกเฉินออมสินจะเข้าร่วมมาตรการนี้ แต่ก็ยังจะสามารถใช้จ่ายวงเงินจากบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดได้ตามปกติ จะเพียงแค่ปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่เท่านั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย